CategoryKansanterveys

Euroopan rajalla (2)

WHO:n pakolaisterveyden kesäkoulusta kertovan kirjoituksen ensimmäisessä osassa summasin käytyjä keskusteluja maahanmuuttajien terveyspalveluiden kehittämisestä. Tässä toisessa asiaa mm. Turkin pakolaisista ja muista aiheista. 

Rannikkovartioston korvetti TCSG Dost

3,6 miljoonaa syyrialaista

Turkin rooli sotaa pakenevien auttamisessa oli kesäkoulussa näkyvästi esillä. Ohjelmaan sisältyi vierailu rannikkovartioston alukselle ja maahanmuuttoviranomaisen toimistoon, ja paikalliset virkamiehet pitivät useita luentoja ja puheenvuoroja kurssin aikana.

3,6 miljoonaa jäi lukuna varmasti osallistuijien mieleen: näin monta syyrialaistaustaista nauttii tilapäistä suojaa Turkissa. Tilapäinen suoja ei tarkoita varsinaista pakolaisstatusta mutta oikeuttaa terveyspalveluihin. Nämä toteutetaan ainakin osittain erillään muusta terveydenhuoltojärjestelmästä vain syyrialaisille suunnatuissa terveyskeskuksissa. EU:n tuella Turkki on kouluttanut syyrialaistaustaisia lääkäreitä ja hoitajia hoitamaan maanmiehiään, ja kaksi heistä, Ahmet Musselleti ja Wafa al-Jaradi, kertoivat koulutuksessa kokemuksistaan.

Ainakin paperilla syyrialaisten terveyspalvelut ovat kattavat, mutta joitakin kysymyksiä jäi. Miksi erityiskohtelu koskee vain syyrialaisia? Muita kansallisuuksia esityksissä tuskin mainittiin, vaikka esimerkiksi afgaaneja on maassa runsaasti ja heidän terveyspalvelunsa ovat ilmeisesti yksityisten sairausvakuutusten varassa. Myös retoriikka syyrialaisista pyyteettömästi kestittävinä ”vieraina” jätti kyynikon miettimään palveluiden reaalipoliittista taustaa ja tilapäisten oleskelulupien tulevaisuutta. Erdoğan on hiljattain vihjannut, että syyrialaisten palveluita muutettaisiin vastikkeellisiksi (NYT). Median ja järjestöjen (esim. NBC, HRW) kuvaukset syyrialaisten kokemasta syrjinnästä ja rajalla aiemmin tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista tuovat muutenkin kontrastia siirappisille vakuutuksille turkkilaisesta ”avointen ovien ja avointen sydämen” politiikasta.

Triage-demo satamassa

Laadukkaampaa tietoa ja viestintää

Moni koulutuksen luennoitsija ja osallistuja tuli yliopistomaailmasta, ja eräs toistuva teema oli uuden tiedon tarve, ”more evidence is needed”. IOM:n Carla Rojas Pazin sanoin: ilman laadukasta dataa ei ole näyttöä, ainoastaan arvauksia. Soorej Puthoopparambil Uppsalan yliopistosta muistutti, että data on kuitenkin vain numeroita, jotka täytyy myös esittää ymmärrettävällä tavalla päättäjille.

Tällä hetkellä ylivoimaisen suuri osa maahanmuuttoa koskevasta tutkimustiedosta on lähtöisin USA:sta, joten sitä voidaan soveltaa Euroopan oloihin vain rajallisesti. Jonkin verran tutkimusta on Britanniasta ja hieman Pohjoismaistakin, mutta ottaen huomioon sekä liikkuvien ihmisryhmien että kohdemaiden erilaisuus, kaikki maahanmuuttoon liittyviä ilmiöitä vaikkapa sitten Suomessa tutkivat ammattilaiset tekevät tärkeää työtä.

Myria Georgiou London School of Economicsista käsitteli maahanmuuttajien roolia mediassa. Tiedotusvälineiden narratiivissa maahanmuuttajat esitetään usein asteikon ääripäissä joko uhkana tai säälin kohteena mutta harvoin ”tavallisina ihmisinä”, mikä saattaa estää suhtautumasta heihin luontevana osana yhteiskuntaa.

Georgiou puhui myös maahanmuuttajien omasta median käytöstä. Monet käyttävät digitaalisia viestimiä kyvykkäästi, mutta nekään eivät ole Graalin malja kotoutumisen kannalta. Euroopan markkinoilla on vuoden 2015 jälkeen julkaistu yli tuhat maahanmuuttajille suunnattua mobiilisovellusta, mutta harvoja todennäköisesti käytetään oikeasti. Yleinen ongelma on, ettei appseja ole kehitetty riittävässä yhteistyössä kohderyhmän kanssa, ja toisaalta sovellusten keräämä data ja sen tuntemattomat käyttötarkoitukset herättävät epäluuloa. Perinteiset joukkotiedotusvälineet ovat edelleen tärkeä keino yhteiskunnallisten agendojen asettamisessa, ja toisaalta maahanmuuttajien omat verkostot voivat levittää tietoa tehokkaasti.

Paluu Suomeen

Olen iloinen, että kävin. Koulutuksesta jäi käteen paljon uusia tiedonjyviä ja kontakteja, joista osaan olenkin jo ollut yhteydessä mm. tartuntatautien seulontaan liittyvissä kysymyksissä.

Suuri osa esityksistä oli edelleen vuosien 2015–16 pakolaiskriisin jälkipuintia. Kunnianhimoisesta From emergency response to long-term inclusion policies -teemasta ei siten ehkä saatu kaikkea irti: etenkin pitkän tähtäimen kotouttamispolitiikka olisi ansainnut enemmän huomiota. Jokunen puheenvuoro jäi lähinnä julkilausumien sanamuotojen analysoinnin tai onttojen tautologioiden toistelun tasolle, miltä ei kai kansainvälisen terveyspolitiikan areenoilla voi aina täysin välttyä. Joka tapauksessa sisältö oli enimmäkseen erittäin laadukasta ja relevanttia.

Kaikki opittu ei ehkä sinänsä ollut uutta tietoa, mutta koen kokonaiskuvani tarkentuneen. Kesäkoulu auttoi laittamaan asioita kontekstiin. Yli miljoona vuotuista turvapaikkahakemusta EU-maihin huippuvuosina 2015–16 tuntui paljolta (ja olikin), mutta suurin osa poikkeusoloja pakenevista päätyy yhä muuttamaan kotimaansa sisällä tai naapurimaihin globaalissa etelässä. Pakolaisten suhteellinen määrä maailmassa on ollut 1980-luvulla suurempikin, ja Euroopan kantokyky huolehtia hädänalaisista on korkeampi kuin ehkä missään muualla ja koskaan aikaisemmin. Ongelmista on siis tavattu selvitä ja selvittäneen jatkossakin. (Kuten MSF:n kreikkalainen edustaja Apostolos Veizis leukaili, Kreikka selviää vuosittain myös 30 miljoonasta turistista.)

Välilaskulla Münchenissä kytkin mobiilidatan takaisin päälle ja aloin taas saada päivityksiä ystäviltä Twitterissä ja Whatsappissa. Matkustusasiakirjat olivat hetken hukassa ja löytyivät taas (sieltä toisesta sivutaskusta). Palasin Kerouacin On the Roadin pariin ja tulin kohtaan, jossa Jack ja Neal Cassady epäonnistuvat yrityksessään sopia tapaaminen New Yorkiin. Aika ennen kännyköitä oli kieltämättä vaikeaa: Neal odottaa matkalta palaavaa Jackia tämän äidin asunnossa päivien ajan, mutta paluun viivästyessä lopulta kyllästyy ja lähtee San Franciscoon. Kengännauhabudjetilla elävät ystävykset kohtaavat uudelleen vasta puolentoista vuoden kuluttua. Mietin: äärettömästi dataa ja passi, jolla pääsee minne vain – melkoista ylellisyyttä.

Euroopan rajalla (1)

Kirjeenvaihtajanne oli tällä viikolla WHO:n pakolaisterveyden kesäkoulussa Çeşmessä, Turkissa. Kerron tapahtuman kuulumisia kahdessa kirjoituksessa: tämä ensimmäinen keskittyy maahanmuuttajien terveystarpeisiin ja -palveluihin, seuraava mm. Turkin pakolaistilanteeseen.

Tapahtumien polttopisteeseen

From emergency response to long-term inclusion policies -kesäkoulun järjesti Maailman terveysjärjestön Euroopan alue yhdessä Turkin terveysministeriön, IOM:n ja EPHAn kanssa. Paikka: Çeşmen kaupunki Turkin länsirannikolla.

Kokouspaikalle saapuminen antoi viitteitä isäntämaan kehityksestä viime vuosina. Turkin liput liehuivat kaikkialla, ja katukuvassa Kemal Atatürkin ikonisten valokuvien rinnalle vaikutti olevan nousemassa myös Erdoğan. Paikallisen järjestäjän avajaispuheessa ylistettiin kolmen vuoden takaisen vallankaappausyrityksen ”marttyyreja” kiusallisen nationalistisella paatoksella. Wikipedia aukesi vasta VPN-yhteyden välityksellä.

Kapean salmen takana siintää Chiosin saari: Kreikka.

Paikka oli silti koulutukselle täydellinen. Turkki sijaitsee Euroopan, Lähi-Idän ja Aasian risteyskohdassa. Anatolian rannikko on ollut keskeisiä etappeja Kreikkaan pyrkivien pakolaisten reitillä ja turkoosina väikkyvä Egeanmeri joidenkin heistä hauta. Syyrian kriisin aikana Turkki on ottanut vastaan huomattavan paljon ihmisiä, ja Euroopan unionin kanssa tehtyjen sopimusten ja mittavan rahallisen tuen myötä maa pitää painovoimakentässään pakolaisia, joista moni suuntaisi muuten Eurooppaan. Maassa on maailman suurin pakolaisväestö.

Terveys on politiikkaa

Pakolaisuus ja laajemmin maahanmuutto ovat – tietenkin – heterogeenisiä ilmiöitä. Maasta toiseen muutetaan jonkin perässä tai jotain pakoon, luvatta ja luvan kanssa. Koulutuksen esityksissä käsiteltiin vuoroin turvapaikanhakijoita, vuoroin paperittomia, siirtotyöläisiä ja Turkin väliaikaista suojelua nauttivia syyrialaisia.

Kohdemaan kulttuuri ja taloudellis-poliittinen tilanne vaikuttavat siihen, miten muuttoliike koetaan. OECD:n tutkimusten mukaan maahanmuuton uskotaan vaikuttavan positiivisesti talouteen sitä enemmän, mitä enemmän maassa ennestään on maahanmuuttajia ja toisaalta mitä pienempi työttömyysprosentti on. Koulutetuista ja varakkaista tulijoista suorastaan kilpaillaan: toisia siedetään, koska heitä tarvitaan paikkaamaan hiipuvaa väestönkasvua ja tekemään tekemättömiä töitä. OECD on analysoinut myös integraatiopolitiikan onnistumisia ja epäonnistumisia, ja järjestön edustaja Anna Piccinni puhui erityisesti tarpeesta johdonmukaistaa paikallis- ja kansallisen tahon toimintaa.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveyteen vaikuttavat pitkälti muut asiat kuin terveyspalvelut tai suoraan terveyteen liittyvä toimintapolitiikka. ”Health in all policies” -näkökulmaan palattiin viikon aikana yhä uudestaan.

Tukholman yliopiston Andrea Dunlavy oli toiminut tutkijana meta-analyysissa, jonka mukaan jyrkkä maahantulopolitiikka ja tulokkaat poissulkeva tai assimilaatiota vaativa kulttuuri olivat yhteydessä huonompaan mielenterveyteen. Toisaalta maahanmuuttajat ovat tulotilanteessa keskimäärin varsin terveitä. Maahan pääsy on vaatinut resursseja, nokkeluutta ja päämäärätietoisuutta; tulijoilla on inhimillistä pääomaa, ja oikein toteutettuna maahanmuutto voi piristää talouskasvua. Kotoutumiseen panostamista ei tulisi nähdä kuluna vaan investointina.

MIPEX-indeksi vertailee maahanmuuttopolitiikkaa EU:ssa ja muutamissa muissa länsimaissa. Terveyspalveluiden saatavuus vaihtelee yllättävän paljon. Euroopan maista vain kourallinen antaa turvapaikanhakijoille samat palvelut kuin kansalaisilleen, ja paperittomien palveluita tarjoavia maita on vielä vähemmän; tämä siitäkin huolimatta, että kattavaa hoitoa pidetään yleisesti kustannuksia säästävänä. Monia kroonisia sairauksia kuten astmaa kannattaa hoitaa vähäoireisessa vaiheessa eikä vasta sitten, kun ne johtavat sairaalareissuun. Oma lukunsa on, että muutama maa velvoittaa terveydenhuollon ammattilaisia raportoimaan paperittomista viranomaisille, mikä on ongelmallista hyvän hoidon ja potilassuhteen luottamuksellisuuden kannalta.

Plenarysessioiden aikataulu ei aina pitänyt keskustelujen pitkittyessä.

Tulijoiden tarpeet tärkeä ymmärtää

Maahanmuuttajat ovat tulotilanteessa keskimäärin kantaväestöä terveempiä, kun mittarina käytetään kokonaiskuolleisuutta, kertoi University College Londonin Rachel Burns (meta-analyysi). Ainoat kuolinsyyt, joita ulkomaalaistaustaisilla on enemmän, liittyvät infektioihin ja ulkoisiin tekijöihin kuten väkivallan uhriksi joutumiseen. Infektiokuolleisuus liittynee sekä lähtömaasta periytyviin tauteihin että esteisiin palveluiden hakeutumiseen kohdemaassa. Burns muistutti, että maahanmuuttajat ovat infektioriski lähinnä itselleen eikä tutkimuksissa ole havaittu merkittävää kohdeväestöön kohdistuvaa infektioriskiä.

IOM:n Dominik Zenner puhui maahanmuuttajille suunnatuista terveyspalveluista. Jotta terveyttä voidaan edistää, palveluita täytyy ylipäätään olla, niihin täytyy päästä ja niiden täytyy olla käyttäjän kannalta hyväksyttäviä ja laadukkaita. Käytännössä toimivat palvelut ovat myös taloudellisesti kestävällä pohjalla, kulttuurisesti ja kielellisesti sopivia ja niitä toteuttavat sellaiset terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ymmärtävät maahanmuuttoon liittyvien terveyskysymysten päälle. Antonio Chiarenza Reggio Emilian maakunnasta Italiasta korosti kuitenkin, että yksittäisten työntekijöiden koulutus ei riitä, vaan myös organisaatiotasolla tulee huomioida maahantulijoiden tarpeet ja suunnata niihin riittävästi resursseja.

Samoja ajatuksia kuultiin tanskalaisprofessori Morten Sodemannin esityksessä. Tanskassa ajatuksena on ollut, ettei ”maahanmuuttajalääketiede” saa olla vain muutamien spesialistien pelikenttä, vaan kaikkien ammattilaisten tulisi tuntea perusteet. Lääketieteen opiskelijoiden koulutusohjelmaan asiaa ulkomaalaistaustaisten kohtaamisesta on sisällytetty muiden opintojen lomaan ja loppuvaiheen OSCE-kokeeseen. Myös yleislääketieteen, gynekologian ja terveydenhuollon erikoistumisohjelmiin sekä sairaanhoitajien, psykologien ja kansanterveyden maisteriopiskelijoiden koulutukseen maahanmuuttaja-aiheita on lisätty ainakin valinnaisina opintoina. Kun kysyin Sodemannilta parasta aikaa altistaa opiskelijat maahanmuuttoteemoille, hän suositteli aloittamaan varhain mutta erityisesti kolmatta vuosikurssia: ”the devil is in the third year”, kuten amerikkalainen tutkimus on aiemmin todennut. Myös aiheen lisääminen tenttialueeseen voi tehdä ihmeitä, hän jatkoi pilke silmäkulmassa.

Tulkit ovat keskeinen osa ulkomaalaistaustaisten kanssa tehtävää työtä, ja perinteisesti heidän tehtävänsä on ollut olla mahdollisimman neutraali kääntäjä, joka ei puutu vastaanoton kulkuun. Kokeneiden tulkkien haastattelu oli kuitenkin paljastanut yllättävää hiljaista tietoa: näkeehän jokainen tulkki uransa aikana varmasti paljon huonoakin kommunikaatiota. Muutamissa puheenvuoroissa käsiteltiin ammattikuntaa nimeltä intercultural mediators, jonka uskon kääntyvän kulttuuritulkeiksi. Belgian kansanterveysviranomaista edustava Isabelle Coune esitti, ettei pelkkä kielen tulkkaaminen aina riitä, koska kielimuurin lisäksi ammattilaisen ja potilaan välillä voidaan joutua ratkomaan kulttuuriin ja etniseen taustaan liittyviä käsityksiä, esimerkiksi jos heidän käsityksensä vaivan syystä poikkeavat paljon. Parhaimmillaan kulttuuritulkin läsnäolo oli mahdollistanut esimerkiksi potilaalle aiemmin mahdottoman gastroskopian suorittamisen.

Kirjoitus jatkuu osassa (2).

Pneumokokkisuojaa – mutta hinnalla millä hyvänsä?

Iltapäivälehdet ovat viime päivinä paitsi ennustaneet lumi-infernoa, myös kovistelleet THL:ää ja ministeri Saarikkoa pneumokokkikonjugaattirokotteista. Miksi rokotteita ei anneta kansallisessa rokotusohjelmassa kaikille 65 vuotta täyttäneille, miksi rokotusohjelmassa käytetään 10- eikä 13-valenttista rokotetta? Vaihtelevat arviot rokotteen vaikuttavuudesta herättävät hämmennystä, ja kommenttikentän puolella on niitäkin, jotka arvelevat kyseessä olevan hallituksen salajuoni. Jätetään vanhukset rokottamatta, niin huoltosuhde paranee?

Ei ehkä yllätä, että todellisuus on monimutkaisempi.

Pneumokokkikonjugaattirokote tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa ilmaiseksi kaikille pikkulapsille. Tässä ryhmässä se onkin oikein näpsäkkä. Rokote vähentää korvatulehduksia, keuhkokuumeita ja verenmyrkytyksiä – sekä antibioottien tarvetta, mikä on resistenttien bakteerien uhkaamassa maailmassa erittäin hyvä uutinen. Lasten rokottaminen suojaa välillisesti myös aikuisia.

Aikuisten rokottamisen vaikuttavuus (varsinkaan yleensä terveiden) ei kuitenkaan ole samaa luokkaa kuin lasten. THL suosittelee rokotetta vakavien pneumokokkitautien riskiryhmille, mutta jos ei oteta lukuun kantasolusiirteen saaneita (pienehkö joukko hyvin suuressa tautiriskissä olevia ihmisiä), aikuiset eivät ole automaattisesti oikeutettuja ilmaiseen rokotteeseen.

Kyllä rokote terveitä aikuisiakin suojaa, mutta vakavat pneumokokkitaudit ovat heillä joka tapauksessa melko harvinaisia – oli rokote tai ei. Toisaalta keuhkokuumeita aiheuttavat muukin bakteerit kuin rokotteeseen sisältyvät pneumokokkiserotyypit. Jos puhutaan 65 vuotta täyttäneistä, suuressa hollantilaistutkimuksessa 13-valenttinen rokote näytti vähentävän kaikkia keuhkokuumeita vaatimattomat 5 % eikä tulos edes ollut tilastollisesti merkitsevä. Iäkkäiden kuolemia rokote ei ehkäissyt.

Keuhkokuumeet siis vähenevät pneumokokkirokottein – lapsilla selvästi, terveillä iäkkäillä vain hiukan. Juuri tässä kohtaa pohdittavaksi tulee se, mitä tällaisesta suojasta kannattaa maksaa. THL:n päätelmä (se, jolle Ilta-Sanomien mukaan ”lääkärit ympäri Suomen älähtivät”) on, ettei rokote ole terveille iäkkäille hintansa väärti. 13-valenttisen rokotteen tämänhetkinen apteekkihinta on 86 euroa: melkoinen lovi useimpien eläkeläisten kukkaroon tai vaihtoehtoisesti valtion budjettiin (olkoonkin, että julkisena hankintana hintaa saataisiin todennäköisesti hilattua alaspäin).

Terveitä iäkkäitä muuten on olemassa, jos joku epäilee. Eräässä tutkimuksessa 65-74-vuotiaista suomalaisista vain puolella oli itse ilmoitettuja perussairauksia. Pessimistisempiäkin arvioita on, mutta joka tapauksessa puhutaan suuresta ikäluokasta, josta huomattavalla osalla ei vielä ole terveydentilansa puolesta kummempia pneumokokkitautien riskitekijöitä.

Pneumokokkikonjugaattirokotteet ovat sinänsä hyödyllisiä. Jos ne olisivat selvästi nykyistä halvempia tai jos uusi näyttö haastaisi tämänhetkistä käsitystä niiden tehosta iäkkäillä, niiden antamista kansallisessa rokotusohjelmassa kannattaisi todennäköisesti laajentaa. Niin kauan kuin hinnat pysyvät korkeina, rokotteet on järkevintä kohdistaa niille, jotka niistä eniten hyötyvät – lapsille ja riskiryhmille.

Keskustelu asiasta vain menee helposti tunnepitoiseksi. Jos terveiden iäkkäiden pneumokokkirokottamisesta ei ole kovin suurta hyötyä, tämän toteamista ei pitäisi nähdä ikäsyrjintänä. Myös ”ministeri, mitä sanotte pneumokokkibakteerin serotyypin 19a uhreille” -tyyppiset argumentit ohittavat sen faktan, että kaikella on vaihtoehtoiskustannus. Rokotehankintoihin kerran käytettyä rahaa ei voi enää käyttää syrjäytymisen ehkäisyyn, ympäristönsuojeluun tai vanhustenhoitoon. Poliitikkojen ja asiantuntijoiden tehtävä on käyttää yhteiset resurssit niin, että tuloksena on mahdollisimman paljon hyvinvointia.

Tänään töistä lähtiessä +21°C. Lumi-infernoa odotellessa.

Muokkaus 26.1.18: lisätty linkki uutiseen aikuisten keuhkokuumeiden vähenemisestä pikkulasten rokottamisen seurauksena.

Alkoholilain vaikutukset värikuvina

Eduskunta äänesti eilen ruokakaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajan nostosta 5,5 %:iin. Päätös on enimmäkseen huono, katsoi sitä miltä tahansa muulta kuin elinkeinoelämän kannalta. Useimmat argumentit puolesta ja vastaan on jo kuitenkin kuultu. Unohdetaan hetkeksi Turmiolan Tommi ja käännetään katse tulevaisuuteen. Mitä seuraavaksi voidaan odottaa?

Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Saatavuusmuutosten vaikutuksista alkoholin käyttöön ja haittoihin on kuitenkin tutkimustietoa.

Keskioluen myynnin vapauttaminen on luonteva vertailukohta, kun arvioidaan, miten nelosoluen ja limuviinojen tulo ruokakauppoihin saattaisi näkyä alkoholin kokonaiskulutuksessa:

Alkoholijuomien kulutus 100% alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1960–2016. Alkuperäinen kuvio: THL.

THL arvioi alkoholin kokonaiskulutuksen kasvavan nykyisen uudistuksen myötä noin 6 %. Mitä tällöin tapahtuisi alkoholihaitoille: sairastuvuudelle, kuolleisuudelle, väkivaltarikoksille? Historiallisten trendien valossa kulutus ja haitat korreloivat vahvasti:

Alkoholinkulutus ja haitat. Lähde: Duodecim.

Vuonna 2014 Suomen sairaaloissa oli 21800 hoitojaksoa, joiden päädiagnoosina oli alkoholisairaus. THL:n varovainenkin arvio on, että vuosittaisten hoitojaksojen määrä lisääntyy lain myötä 1500:lla. Tätä voidaan pitää jäävuoden huippuna, koska mukana ei ole alkoholin vaikutusta esimerkiksi ylipainon, syöpien tai sydänsairauksien lisääntymiseen, mielenterveysongelmiin tai vanhusten heikentyneeseen kotona pärjäämiseen.

Samana vuonna alkoholiperäisiin syihin kuoli 2410 ihmistä. THL arvioi lakimuutoksen aiheuttamien lisäkuolemien määräksi 145 vuosittain.

Suomalaisista aikuisista 23 % on kertonut kokeneensa lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä. Sisäministeriön poliisiosasto on ilmaissut huolensa resurssien riittämisestä, kun poliisin, pelastustoimen ja ensihoidon tehtävät lisääntyvät lain myötä. Lääkäriliitto on lausunut samaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista.


Olen latistanut vuosien varrella monien juhlien tunnelmaa esittelemällä ylläolevia graafeja kännykän näytöltä tai siteeraamalla asiantuntijalaskelmia prosenttinoston vaikutuksista (toki usein viinilasi kädessä itsekin).

Ruokakaupoissa myytävien juomien enimmäisvahvuuden nosto 4,7:sta 5,5 prosenttiin oli arvovalinta – yhdet prioriteetit vastaan toiset – ja toinen ”prosenttijengi” voitti nyt demokratian sääntöjen mukaan. 145 ruumista vuodessa näyttää olevan monen mielestä kohtuullinen hinta siitä, ettei nelosolutta saadakseen tarvitse enää raahautua Alkoon. Alan olla jo vähän väsynyt jankkaamaan vastaan.

Toivon vain, että päätöksen seuraukset otetaan riittävästi huomioon. Johdonmukaista politiikkaa olisi seuraavaksi lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä poliisin resursseja, jotta yhteiskunta voi varautua lain seurauksiin riittävällä tavalla.

© 2022 Topi Turunen

Theme by Anders NorénUp ↑